دسته: ردیابی خودرو

ردیاب GPS

یک ردیاب GPS چگونه کار می‌کند؟

سیستم موقعیت‌یاب جهانی(Global Positioning System) یا همان GPS ترکیبی از ۲۷ ماهواره است که سیگنال‌هایی را ردوبدل می‌کنند و دستگاه GPS آن‌ها را دریافت می‌کند. اگر سرعت انتقال سیگنال‌های رادیویی بین گیرنده و ماهواره را …