ردیابی gps و رهیابی

تفاوت بین ردیابی و رهیابی با GPS

در دنیای امروزی استفاده از GPS به شکل عمومی، فرصت‌های جدیدی را ایجاد کرده است. به‌مانند پیشرفت در سایر زمینه‌های تکنولوژی، فناوری GPS هم رشد کرده است و در زمینه‌های گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد تا …
ردیاب GPS غذا رسانی

مزایای استفاده از ردیاب GPS برای سیستم تحویل غذای رستوران‌ها

تمامی مواد غذایی اصلی به شکل منجمد و یخ‌زده به دست رستوران‌ها می‌رسند. برخی از مواد خوراکی روزانه آماده و تازه‌تازه به مقصد رسانده می‌شوند. این موضوع تحویل غذا به رستوران‌ها را بسیار مهم و …